• +421 904 388 890
  • info@providentia.sk

O Nás

O Nás

Mám za sebou viac ako 25 rokov bezpečnostnej praxe v priamom výkone služby. Pracoval som v špeciálnych policajných útvaroch, ako je : Policajný pohotovostný útvar a Protiteroristický Útvar osobitného určenia tzv. : Linx komando a v Operatívnych a Spravodajských zložkách Slovenskej republiky. Aktívnu služobnú činnosť som ukončil v hodnosti „plukovník“. Skúsenosti nadobudnuté tvrdou prácou, na každom úseku vkladám do svojej každodennej práce vo firme Providentia s.r.o. pre vás. Vo forme výcviku ich odovzdávam, v rámci zákonných možností ( s pochopiteľných dôvodov aj tu existujú obmedzenia ), záujemcom o vlastné zdokonaľovanie sa v boji a ochrane života a zdravia svojho a svojich blízkych. Podporujem tak podľa svojho najlepšieho presvedčenia ochranu vnútorného poriadku Slovenskej republiky a ďalšiu generáciu ľudí, ktorý budú chrániť našu vlasť, jej vnútornú bezpečnosť, seba a svoje rodiny, podľa zákonov Slovenskej republiky.

Juraj Hók - Providentia