• +421 904 388 890
  • info@providentia.sk

Služby

Napíšte nám:

Ochrana osoby

Ochranou osoby, resp. doprevádzanie osoby sa rozumejú všetky činnosti smerujúce k ochrane osobnej integrity a zdravia chránenej osoby, aj s...

Detektívna služba

Detektívnou službou sa rozumie: hľadanie osoby, hľadanie majetku, získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom,...

Bojový výcvik

Kurzy boja bez zbrane zamerané na boj zblízka s využitím praktických skúseností s rôznych bojových štýlov, ktoré je možné...

Príprava na zbrojný preukaz

Príprava na zbrojný preukaz zahŕňa úplné základy a predpokladá, že klient sa stretáva so skutočnou zbraňou po prvý krát a...