Skip to content
Menu
Menu

O nás

juraj-hok1682768523

O nás

Mám za sebou viac ako 25 rokov bezpečnostnej praxe v priamom výkone služby. Pracoval som v špeciálnych policajných útvaroch, ako je : Policajný pohotovostný útvar a Protiteroristický Útvar osobitného určenia tzv. : Linx komando a v Operatívnych a Spravodajských zložkách Slovenskej republiky. Aktívnu služobnú činnosť som ukončil v hodnosti „plukovník“.

Skúsenosti nadobudnuté tvrdou prácou, na každom úseku vkladám do svojej každodennej práce vo firme Providentia s.r.o. pre vás. Vo forme výcviku ich odovzdávam, v rámci zákonných možností ( s pochopiteľných dôvodov aj tu existujú obmedzenia ), záujemcom o vlastné zdokonaľovanie sa v boji a ochrane života a zdravia svojho a svojich blízkych.

Podporujem tak podľa svojho najlepšieho presvedčenia ochranu vnútorného poriadku Slovenskej republiky a ďalšiu generáciu ľudí, ktorý budú chrániť našu vlasť, jej vnútornú bezpečnosť, seba a svoje rodiny, podľa zákonov Slovenskej republiky.

Osvedčenia a licencie

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení: OU-NR-OZP1-2020/011938-2, č. živ. registra : 430-57488

Číslo živnostenského registra: 430-57488

Licencia na prevádzkovanie Strážnej služby: Č. p. : KRPZ-NR-B-11-025/2020-LIC, č. PS 001179

Licencia na prevádzkovanie Detektívnej služby: Č. p. : KRPZ-NR-B-11-026/2020-LIC, č. PD 000137