Skip to content
Menu
Menu

Streľba – úroveň 2

Streľba – úroveň 2

Cena: 50€

Je určený pre pokročilých strelcov, alebo absolventov kurzu Úroveň 1. Pri výcviku sa strelec naučí okrem bezpečného ovládania zbrane aj taktické postupy pri streľbe s pištole, ako je správna chôdza so zbraňou , taktické krytie, taktické prebitie a manipulácia vo vybraných situáciách. Korekcia prípadných streleckých chýb, alebo zlých návykov pri držaní zbrane a samotnej streľbe. Dĺžka výcviku sú 4 hodiny.

Po absolvovaní kurzu záujemca získa praktické vedomosti s taktickej streľby ak bude nevyhnutné použiť zbraň proti útočníkovi. Naučí sa bezpečne presúvať, strieľať s taktického krytu a prebíjať tak, aby to neohrozilo jeho bezpečnosť v krízovej situácii. Získa korekciu svojich streleckých chýb

Počet vystrelených nábojov 100 ks.

Zapožičanie zbrane zdarma. Individuálny prístup podľa potrieb klienta. Cena je základná. Je možné prispôsobiť dĺžku výcviku aj počet streliva.

Mám záujem o kurz