Skip to content
Menu
Menu

Certifikovaný kurz boja so zbraňou

Certifikovaný kurz boja so zbraňou

Cena: 20€

Praktické použitie rôznych druhov zbraní – pištoľ, nôž, teleskopický obušok, s využitím praktických skúseností s rôznych bojových štýlov, ktoré je možné využiť predovšetkým v reálnom boji.

Kurzy boja so zbraňou zamerané na odzbrojenie útočníka so zbraňou, ak to reálna situácia umožňuje. (podľa druhu zbrane : Pištoľ, nôž, teleskopický obušok.)

Individuálny tréning podľa potrieb klienta:
Mnoho klientov je príliš zaneprázdnených na to, aby dochádzalo do telocvične, alebo nechcú z osobných dôvodov tieto priestory navštevovať. Cvičenie a oddych si chcú vychutnať doma v známom prostredí. Pre Vás je tu Individuálny tréning.

Žinenku a cvičebné náradie prinesiem podľa požiadavky ku klientovi. Cvičenia môžu prebiehať v interiéri, alebo na Vašej záhrade.

Mám záujem o kurz